Luennot

2023

Kokemisen taidetta

Minkälaista on taide, jota ei vain katsota vain koetaan teoksen sisältä? Voivatko pelit olla muutakin kuin vain kevyttä hupia? Luennon aikana mm. matkaamme historian hämäriin ja ihmettelemme larppausta (liveroolipelaaminen).

Vili von Nissinen on alunperin tamperelainen teatteriohjaaja, esitys- ja kuvataiteilija sekä kokemussuunnittelija (TeM, TaM). Hän on erikoistunut livenä tapahtuviin kokemusesityksiin ja osallistaviin peliteoksiin. Viliä kiinnostavat peliteokset voimakkaiden tunnekokemusten tuottajana ja yhteiskunnallisen keskustelun muotona. Peliteoksissaan hän on käsitellyt mm. Sisällissodan vankileirejä ja Tom of Finlandin taiteen vaikutusta seksuaalivähemmistöjen vapaustaisteluun. 

2022

Kuvataiteilija Sebastian Boulter piti esitelmän kreikkalaisten arkeologisten alueiden yhteydessä sijaitsevien jokien taiteellisesta tutkielmasta lauantaina 15.1.2022. Koronarajoitusten vuoksi esitelmä pidettiin etänä. Kuulijoita oli alun kolmatta kymmentä.

Sebastian Boulter (s. 1974 Jyväskylässä) työskenteli tammikuussa 2022 kaksi viikkoa Mumun residenssissä. Työskentelyn aiheena oli eräiden kreikkalaisten arkeologisten alueiden yhteydessä olevat joet ja niiden tulkinta proosan ja kuvataiteen keinoin. 

Boulter kertoi vierailuistaan kyseisillä arkeologisilla alueilla, hänen vaelluksistaan jokia seuraten ja tapauksista mitä näiden matkojen varrella oli sattunut. Esitelmässä sivuttiin myös näiden arkeologisten alueiden historiaa ja kreikkalaista mytologiaa. 

Arkeologiset alueet ja niiden joet olivat: Kerameikos ja Eridanos-joki Ateenassa, Heran pyhäkkö ja Imbrasos-joki Samoksella sekä Kifisos-joen laakso Fokiissa. Boulter myös esitteli työskentelynsä aikana valmistamiaan vesiväriluonnoksia joista.