Kuusi kuvaa Luopioisista 28.3.–23.5.

Kaksivuotinen Maisema meissä -tapahtumakokonaisuus käynnistyi keväällä 2009 yleisöluentosarjalla Kuusi kuvaa Luopioisista (28.3.–23.5.). Luennoitsijoina toimivat geologit Seija Kultti ja Merja Autiola, arkeologit Miikka Haimila, Petro Pesonen, Antti Lahelma, Miikka Kumpulainen ja Aino Nissinaho, paleontologi Pirkko Ukkonen, graafikko Mika Launis ja paikannimitutkija Kaija Mallat. Luennot järjestettiin Luopioisissa Mikkolan Navetalla yhteistyössä Pälkäneen seudun kansalaisopiston sekä Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunnan kanssa.
Luentoihin liittyi lyhyitä retkiä lähimaastoon sekä yksi pidempi retki seudun geologisille ja arkeologisille kohteille. Jälkimmäisen oppaina olivat arkeologi Sirkka-Liisa Seppälä ja geologi Merja Autiola. 

1) Luopioinen syntyy

geologit Seija Kultti ja Merja Autiola

– Luopioisten jäätiköitymisen jälkeisestä geologiasta, erityisesti seudun harjuista ja vesistöjen synnystä

* Kävely kylän keskustan läheiselle harjulle

2) Luopioisten arkeologiaa kartoin ja kuvin

arkeologi Miikka Haimila 

– Luopioisten tunnetut muinaisjäännökset

* Kävely Uimarannan kivikautiselle asuinpaikalle

3) Hietaniemen idolit – eläinmaailman ihmeitä

arkeologi Petro Pesonen, paleontologi Pirkko Ukkonen

– Esihistoriallisten ihmisten suhde eläimiin – eläinhahmot arkeologiassa ja muinaisten asuinpaikkojen eläinluulöydöt

* Sarvia ja hampaita

4) Salminkallio – shamaanin portti tuonpuoleiseen?

arkeologi Antti Lahelma ja graafikko Mika Launis   

– Suomen kalliomaalaukset ja Luopioisten Salminkallio

5) Oravametsien omistajat – Rintamaat eräkulttuurin näkökulmasta

arkeologi Miikka Kumpulainen

– Sisämaan asutus pronssikaudelta eräkulttuurin aikaan

– röykkiöt, eränkäynti, kaskimaat

6) Possuja Puutikkalassa

museolehtori, arkeologi Aino Nissinaho

– Miten Luopioisten kylien varhaisvaiheita ja elinkeinohistoriaa voidaan tutkia

– Asutushistoriallisten jäännösten etsintä ja tunnistaminen

Retki Luopioisten muinaisille paikoille ja maiseman historiaan

Vetäjänä arkeologi Sirkka-Liisa Seppälä, Puutikkalassa paikannimitutkija Kaija Mallat, matkalla geologi Merja Autiola

Retki suuntautui ensin Evinsalon suuntaan, missä tutustuttiin Salminkallion kalliomaalaukseen ja Luopioisten tikarin löytöpaikkaan. Toisena kohteena oli Puutikkalan kylä, missä mm. kuljimme kylän raitilla puhuen vanhoista paikannimistä ja niiden historiasta. Matkan varrella ihastelimme maisemaa ja tutustuimme sen syntyhistoriaan.
Näyttelyn tieteellistä antia oli 12.9.2009 järjestetty seminaari, jossa prof.emer. Anto Leikola, FT Jenni Pettay, FM Mirkka Lahdenperä ja FT Katja Bargum keskustelivat ihmisen nykyevoluutiosta otsikolla Maailma muuttuu – muuttuuko Esko? Puheenvuoroja evoluutiosta ja ihmisestä.