Totuuden kaleidoskooppi -luennot

Yhteistyössä Pälkäneen kulttuuripalvelut ja Valkeakoski-opisto

20.4. Historian totuus,  FT Pertti Haapala, Suomen historian professori, vararehtori, Tampereen yliopisto

Miksi historia muuttuu, vaikka menneisyys ei muutu; miksi ihmisillä on niin erilaisia käsityksiä menneestä; miksi historiasta kiistellään ja sen vuoksi jopa soditaan; onko historia lainkaan totta.

27.4. Teologian totuusTT Outi Lehtipuu, Uuden testamentin eksegetiikan dosentti, ylipistonlehtori, Helsingin yliopisto

Raamatun ja raamatunkertomusten monikerroksinen totuus. Mille totuudelle kristinusko pohjaa? Jos totuus on moniulotteinen, ulottuuko se tuonpuoleiseen asti?

18.5. Tunteiden totuusLL Suvi Laukkanen, yleislääketieteen erikoislääkäri, psykoterapeutti

Ovatko tunteet totta? Miten ajatuksemme vaikuttavat tunteiden totuuteen? Miten sisäinen turvallisuutemme sävyttää totuuttamme? Miten tämänhetkinen neurotiede valaisee tunteiden totuutta?

21.7. Pimeydestä totuuteenFT Syksy Räsänen, teoreettisen fysiikan dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Pimeä aine on kiinnostava esimerkki siitä, miten tieteessä edetään kohti pienempää epävarmuutta. 1920-luvun arveluista on päästy tilanteeseen, jossa pimeän aineen olemassaoloa pidetään lähes varmana, mutta lopullinen näyttö puuttuu vielä. Mitä tuo lopullinen näyttö voisi olla, ja mitä tarkoittaa se, että jostakin ollaan varmoja?

31.8. Tieteen totuudet haastettuna mediassa ja internetissäYTT Erkki Karvonen, professori, tiedeviestinnän maisteriohjelman vetäjä, Oulun yliopisto

Yhä useammin esimerkiksi lääketieteellinen asiantuntijatieto haastetaan erilaisten aktivistien sivustoilla internetissä. Tiedettä syytetään korruptiosta ja salaliitoista. Miksi näin ja mitä voi seurata jos ihmiset voimaantuvat vastustamaan virallisia terveyssuosituksia?

14.9. Totuuksia talouskasvusta, KTT Timo Järvensivu, tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Jatkuva talouskasvu on välttämätön tavoite hyvinvointipalvelujen rahoittamiseksi. Maapallo ei kuitenkaan näytä kestävän jatkuvaa talouskasvua. Molemmille näkökulmille löytyy vahvoja todisteita, mutta ne eivät voi olla yhtä aikaa totta. Kasvu ei voi olla yhtä aikaa välttämätön ja mahdoton. Missä on totuus talouskasvusta? Onko ihmiskunnalla toivoa ilman talouskasvua? Vai viekö talouskasvu ihmiskunnalta toivon?