Vieraspetohanke 2020-2022

Mumu on mukana Koneen Säätiön rahoittamassa ja Helsingin yliopiston hallinnoimassa Vieraspedot luonnossamme: vuorovaikutukset luontaisten lajien ja ihmisen kanssa -tutkimushankkeessa. 

Hankkeessa tutkitaan mm. supikoiran ja ketun mahdollisia vaikutuksia Nuuksion metsojen ja muiden metsäkanalintujen pesintään ja kantoihin. Tutkimus tehdään riistakameroiden avulla vuosina 2020 ja 2021. Monimutkainen aihe avaa mahdollisuuden tieteen ja taiteen vuoropuhelulle: taiteen keinoin voidaan herätellä ihmisten asenteita, joita voi olla muutoin vaikea käsitellä tieteessä.

Tutkimushankkeen maasto-osuus käynnistyi Nuuksiossa toukokuussa 2020. Nuuksioon rakennettuihin keinopesiin asetettiin fasaaninmunia sekä "hajuposteja" eli hopeaketun rauhastuoksuun kastettuja tikkuja houkuttelemaan petoeläimiä. Maasto-osuudessa mukana olleet taiteilijat Pekka Järvilehto, Heli Mäkinen ja Tiina Poutanen pääsivät osallistumaan hankkeen maastotutkimuksiin tutkija Sari Holopaisen ja hankkeesta gradua tekevän Linda Uusihakalan kanssa.

Heli Mäkinen ja Tiina Poutanen tulevat hyödyntämään omassa työskentelyssään mm. riistakameroilla kerättyä kuva- ja videomateriaalia ja muuta aineistoa. Yhteistyön pohjalta järjestetään vierasluontoa taiteen ja tieteen keinoin tarkasteleva kiertävä näyttely Nuuksiossa luontokeskus Haltiaan ja Pälkäneelle kulttuurikeskus Mikkolan Navettaan. Hankkeeseen liittyy myös Haltiassa ja Navetalla järjestettävä seminaari.