Kohtaamo

Kohtaamo on Mumun 1.9.2020 alkanut, 6 kuukautta kestävä esiselvityshanke. Hanketta rahoittaa Leader Pirkan Helmi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen aikana testaamme mm. residenssi- ja kurssitoimintaa sekä kehitämme olemassaolevia toiminnan puitteita ja toimintatiloja. Kohtaamon osa-aikaiset hanketyöntekijät ovat Tiina Poutanen ja Outi Nummi.

Yksi Kohtaamon päätavoitteista on selvittää residenssitoiminnan mahdollisuuksia Luopioisissa. Tätä tavoitetta silmällä pitäen Mumu on vuokrannut Pälkäneen kunnalta kuudeksi viikoksi asunnon ja työskentelytilan koeresidenssikäyttöön osoitteesta Museotie 3.