Tieto lisää turvaa

Tieto lisää turvaa oli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Pälkäneen kunnan kulttuuripalveluiden ja Muodonmuutoksia ry:n yhteistoimintahanke. Hanke valjastettiin teemallisesti Pälkäneen lukutaitovuoden 2019 kulkuun. Muodonmuutoksia ry järjesti hankkeen aikana kunnan taidepalveluita yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Hankkeen tapahtumat keskittyivät kevät- ja kesäkauteen 2019.  Hankkeen sisällöllisenä teemana oli lukutaito, ja  menetelmänä käytettiin yhdistyksemme konseptia: tieteen, taiteen ja yleisön välistä vuoropuhelua. Hanke alkoi marraskuussa 2018 ja jatkui kesään 2019. Koordinaattoriksi hankkeeseen palkattiin yhdistyksen varapj. Outi Nummi. Pj. Tiina Poutanen ja muut hallituksen jäsenet olivat mukana suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hankkeen puitteissa pidimme kevään 2019 mittaan kaikille Pälkäneen 3-4 -luokkalaisille kaksi oppituntia kestävän ”Merkkien luku kautta aikain” -työpajan, ja 5-6 -luokkalaisille saman mittaisen ”Runoja ja lyhytproosaa nykykielellä” -työpajan. Tunnit veti puheenjohtajamme Tiina Poutanen. Pajojen järjestämiseen saimme Luopioisten Säästöpankkisäätiön avustuksen.