Selvitys hankkeen tuloksista

KOHTAAMO

Selvitys esiselvityshankkeen tuloksista

1. Residenssitoiminnanesiselvitys
-> Kartoitamme residenssitarkoitukseen sopivat vuokrattavat / myytävät kiinteistöt.

-  Kartoitimme Suomessa toimivat, vastaavat, pääosin yhdistysten ja muiden organisaatioiden ylläpitämät residenssit.

-  Etsimme Luopioisten kirkonkylältä ja lähialueelta residenssitoimintaan sopivia vuokrattavia tiloja. Mahdollisia tiloja löytyi kahdeksan. Kunnan ylläpitämä Mikkolan Navetan yhdistysnurkka on työtilaksi mitä oivallisin. Kestävän kivilattian ja hyvän valon vuoksi se soveltuisi mainiosti esimerkiksi kuvanveistäjille. Yhdistysnurkassa on oma sisäänkäynti, kaksi tilavaa huonetta, keittiö ja wc. Tila on kuitenkin talviaikaan muussa käytössä (nuorisotilana, karaoke-kerhon kokoontumispaikkana, Valkeakoski-opiston ym. toimijoiden käytössä, äänestyspaikkana). Jatkossa, mikäli kunnan kanssa päästään sopimukseen, yhdistysnurkka voisi toimia kesäaikaan residenssitaiteilijoiden työskentelytilana. Vohlisaaren rivitalot soveltuisivat jatkossa residenssiasunnoiksi. Ne eivät kuitenkaan esiselvityshankkeen aikana olleet vielä käyttökunnossa. (Omiaan Osuuskunnan tilat, esiselvityshankkeen aikana eivät vielä olleet käyttökunnossa). Seuratalon sali toimisi esittävän taiteen työskentelytilana, mutta sen vuokra on tällä hetkellä aivan liian kallis. Kenties voimme jatkossa saada aikaan kunnan kanssa edullisemman diilin, mikäli residenssiin olisi tulossa esittävän taiteen edustajia. Kulttuurikeskus Mikkolan viereisessä Vendin talon yläkerrassa oli vuokrattavana asuinhuoneisto, jonka omistaja toivoi pitkäaikaisempaa vuokrasopimusta - myös sen vuokra oli liian korkea tarkoitukseemme. Hieman etäämpänä sijaitsee kunnan omistama yrityskiinteistö - Rego-halli - jonka yläkerrasta olisi vuokrattavissa kohtuuhintaan iso ja valoisa keittiöllinen työtila. Sen yhteydessä ei kuitenkaan ollut kätevästi asuintilaa, joten luovuimme ajatuksesta. Luopioisten seurakuntakeskuksen alakerrasta löytyi vielä yksi työskentelyyn sopivat tila, johon Luopioisten yrittäjät olivatkin jo laatineet muita suunnitelmia. Mietimme jatkoa ajatellen myös Laipanmaassa sijaitsevaa Sahalahti-seuran ylläpitämää Rajalan kämppää työskentely- ja asuintilaksi, Se soveltuisi tarkoitukseen kuitenkin loppukeväästä alkusyksyyn ajoittuvaan residenssiin. Lisäksi totesimme, että se on liian kaukana palveluista - ja työskentely siellä vaatisi oman auton. Kahdeksas tila löytyi Mikkolan tilan naapurista: kunnan omistama Museotie 3.

-> Selvitämme tilojen kunnostustarpeen ja investointikustannukset

- Tämä toimenpide siirtyy kehittämishankkeeseen.

-> Testaamme toimintamallia koeresidenssijaksoilla

-  Museotie 3 osoittautui toimivaksi tilaksi, koska siinä on sekä asuintila että työskentelytila samassa rakennuksessa. Yksi mutka tuli matkaan. Asunnossa yöpyminen ei ollut paloturvallisuussyistä sallittua. Otimme yhteyttä kunnan palotarkastajaan. Kuultuaan mihin tarkoitukseen tilaa oli tarkoitus käyttää saimme häneltä lausunnon, jonka mukaan asunnossa oli lupa yöpyä korkeintaan 2 viikkoa kerrallaan edellyttäen, että tilaan hankitaan vaahtosammutin, sammutuspeite ja palohälyttimet. Hoidettuamme tämän saimme tehtyä vuokrasopimuksen Museotie 3:n tiloista kunnan teknisen johtajan Matti Vesavan kanssa esiselvityshankkeen ajaksi. Saimme vuokrattua asuntosiiven residenssiasunnoksi ja entisen kunnan neuvotteluhuoneen työskentelytliaksi viikkohintaan 30€ Vuokrasopimus astui voimaan 12.10. Saimme tilaan kahdet avaimet ja kulkukoodin työskentelytilaan. Tilat olivat olleet Pälkäneen kunnan siivoustoimen varastoina. Tyhjennyksestä vastasivat kiinteistöhoitaja Petteri Veckman ja siivoustyön koordinaattori Tiina Järvi yhteistyössä Kohtaamo -hanketyöntekijöiden kanssa.

-  Ennen koeresidenssijaksoja sisustimme ja varustimme tilat laina- ja lahjoitus- ja ylijäämähuonekaluin ja -tarvikkein. Laadimme ohjeet ja säännöt residenssissä toimimiselle, teimme kartan, jossa näkyvät paikalliset yritykset ja muut palvelut yhteystietoineen ja aukiolo aikoineen sekä keräsimme kansioon esitteitä lähiseudun kohteista.

-  Koeresidenssiviikoille kutsuimme enimmäkseen Muodonmuutoksia ry:n jäsentaiteilijoita. Tiloissa työskentelivät seuraavat taiteilijat: kuvataiteilija Merja Tanhua (Tampere) 12.10.–, 19.10.2020, kuva-, performanssi- ja mediataiteilija Helinä Hukkataival (Tampere) 19.10. – 25.10.2020, valokuvataiteilija Hans Viebrock (Tampere) 23.11. – 29.11.2020, esitystaiteilija, ohjaaja, Vili Nissinen (Helsinki) 14.12. – 21.12. 2020, kuvataiteilija, kirjailija Tiina Poutanen (Tampere) 8.2. – 13.2.2021 ja Hans Viebrock 15.2. – 21.2.2021. Residenssi oli hankkeen aikana taiteilijoille ilmainen, mutta residenssiin kuuluu velvoite tuottaa paikallisille pienimuotoinen tapahtuma (työpaja, performanssi, avoimet ovet, luento jne.). Taiteilijoista Vili Nissinen piti residenssijaksonsa aikana seitsemälle osanottajalle ”Psykomaantieteellinen harhailu” -työpajan. Muut koeresidenssin taiteilijat tulevat järjestämään omat tapahtumansa kesällä 2021 Kerrostumat -näyttelyn yhteyteen.

-  Residenssitaiteilijat vastasivat palautekyselyyn.

-> Laadimme tulevaisuutta silmällä pitäen residenssitoiminnan kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman.

2. Sisältötuotannon esiselvitys

-> Kartoitamme kurssitoiminnan edellyttämiä oheispalveluja yhteistyössä muiden toimijoiden, esimerkiksi yhdistysten ja muiden hankkeiden kanssa.

-  Olemme pitäneet palavereja Omiaan Osuuskunnan, Kulttuuriyhdistys Mikkolan Navetta ry:n ja Pälkäneen kunnan kanssa. Kurssitoiminnan oheistoiminnat: 1) kurssitilat, 2) yöpyminen, 3) ruokailu, 4) liikkuminen.

-  1) Aitoon koulutuskeskuksen kurssitilan vuokra on 160 euroa /vkl. Kulttuurikeskus Mikkolan luentosali 40 €/kerta.

-  2) Kunnan residenssitilassa on mahdollista majoittaa kaksi yöpyjää. Pöllökartanossa 1–2, Outi Nummen asunnossa 4 ja Aitoon koulutuskeskuksessa on mahdollista majoittaa kesäisin ja viikonloppuisin useita kymmeniä. Yöpyminen maksaa 10 €/ hlö. Muut majoituspalvelut osoittautuivat liian kalliiksi.

-  3) Kurssitoiminnan ruokapalveluita voi hoitaa Omiaan Osuuskunta tai Muodonmuutoksia ry 15– 20 €/hlö/ viikonloppu.

-  4) Kuljetuspalveluista on mahdollista neuvotella Luopioisten linjan tai Aitoon koulutuskeskuksen kanssa.

-> ︎Testaamme lyhytkurssitoimintaa: järjestämme eri taiteen- tai tieteenaloihin liittyviä lyhytkursseja (2 kpl). Toinen kursseista järjestetään koululaistyöpajana hankerahoituksella.

- Järjestimme 3 Omakuva -työpajaa Aitoon koulutuskeskuksen erityistä tukea tarvitseville oppilaille iltatoimintana 23,9., 30.9. ja 7.10.2020. Kurssiin osallistui 6 koulun opiskelijaa. Pajan vetäjinä olivat Tiina Poutanen (maalaus) ja Juha Tyyskä (valokuvaus) sekä apuohjaajina Seppo Rinne/Outi Lehtovaara ja Outi Nummi. Ensimmäinen työpaja aloitettiin Lyylintuvassa diaesityksellä, jossa oli esimerkkejä omakuvista maalaus- ja valokuvataiteessa. Kuvista keskusteltiin. Tämän jälkeen oppilaita pyydettiin miettimään missä he ovat hyviä, mistä he pitävät, mistä unelmoivat jne. Tämän jälkeen siirryimme maalausluokkaan ja harjoittelimme omakuvan piirtämistä hiilellä tai lyijykynällä. Toista ja kolmatta työpajaa varten nuoret jaettiin kahteen ryhmään, jotka olivat seuraavina kertoina vuoron perään maalaus- ja valokuvaryhmässä. Valokuvausta varten oppilaille esitettiin kysymys, missä he haluavat tulla kuvatuiksi, miten he haluavat pukeutua, ja mitä ottaa mukaan kuvaan. He miettivät valokuvaa varten paikan ja rekvisiitan valmiiksi. Valokuvat otettiin seuraavilla kerroilla. Linssin takana oli Juha Tyyskä. Kuvat siirrettiin koneelle, josta oppilaat saivat valita mieluisensa. Nämä Juha tulosti, pohjusti ja kehysti. Maalausryhmäläiset maalasivat guassiväreillä omakuvansa akvarellipaperille. Juha Tyyskä kehysti valmiit teokset. Työpajan valokuvat ja omakuva-maalaukset tullaan esittelemään

Aitoon koulutuskeskuksen 100-vuotisjuhlan yhteydessä maaliskuussa 2021 Mikkolan Navetalla Luopioisissa.

-  Pimmeemmän kaupan illassa pidimme painatustyöpajan, jota varten hanketyöntekijät sekä Outi Lehtovaara kaiversivat linolle kuvioaiheita (Luopioisten lumme, Mumu-logo, koronavirus). Pajassa vierailijat (20) saivat painaa vesiliukoisilla painoväreillä itselleen kirjanmerkkejä. Tämä työpaja kiinnosti erityisesti lapsia ja nuoria.

-  Suunnittelimme valmiiksi myös koululaisille (3-4 -luokkalaisille ) kerrostumatyöpajan, jota emme koronan vuoksi voineet pitää. Työpajassa oli tarkoitus käsitellä Luopioisten historiaa kivikaudesta nykyaikaan tieteen ja taiteen keinoin hahmottelemalla historiallisia elementtejä kerroksittain vanhan karttapohjan päälle.

-  Järjestimme Aitoon koulutuskeskuksessa 14.-15.11. Kerrostuma-jatkoleirin taiteen ja tieteen tekijöille. Leirillä osallistujat esittelivät ja suunnittelivat omia teoksiaan kesän 2021 Kerrostumat -näyttelyyn. Osallistuimme leirillä myös Pirkanmaan maakuntamuseon järjestämään Pirkanmaan alta -webinaariin. Hanketyöntekijät suunnittelivat leirin sisällön ja hanketyöntekijä Tiina Poutanen piti leirillä ”Savinalle” -alustuksen Kortteenpohjan Hietastenkärjestä löydetystä savi- idosta.

-  Kohtaamolaisia pyydettiin herättelemään luovuutta työelämän rajapinnassa oleville eritystä tukea tarvitseville nuorille (10) 19.1. SASKY koulutuskuntayhtymän Tyrsky-hankkeen puitteissa. Pidimme nuorille ”Äänet väreinä ja harhailua ja outoja havaintoja” -työpajan. Äänet väreinä -harjoitteessa pyrimme osoittamaan, että aistihavaintoja voi kuvailla luovalla tavalla, ja että kaikki tavat hahmottaa ympäristöä ovat oikeita / mahdollisia....Opiskelijoita pyydettiin laittamaan silmät kiinni ja kuvailemaan kuulemiaan ääniä väreinä. Ääniä tuotettiin kulkusilla, marakassilla, rytistyvällä paperilla, taputtamalla tumpuilla, lusikoita kilisyttämällä, puupalikoita yhteen hankaamalla jne. Alkuun nuoret olivat hieman epäluuloisia, mutta innostuivat loppua kohti jopa kuvailemaan maisemia tai esineitä, jotka tulivat heille äänistä mieleen. Tämän harjoitteen jälkeen opiskelijoita pyydettiin valitsemaan jokin hahmo, joka he haluaisivat olla (pelihahmo, pop- tai rocktähti, tubettaja, ulkoavaruuden olento tai vaikka oma itsesi tuntemattomalla seudulla). Sen jälkeen heitä pyydettiin lähtemään ulos harhailemaan valitsemaansa suuntaan ilman päämäärää. Matkan aikana heidän pyydettiin etsimään asioita ja paikkoja, jotka tuntuvat romanttisilta, pelottavilta, salamyhkäisiltä tai houkuttelevilta. Ja miettimään miksi ne tuntuivat siltä. Heitä kehotettiin tekemään matkan aikana muistiinpanoja tai ottamaan kuvia näistä huomioista. Ennen lähtöään he laittoivat kännykkäänsä hälytyksen soimaan 20 minuutin päähän. Työpajojen jälkeen keskusteltiin yhdessä niiden teemoista ja pajojen herättämistä tuntemuksista.

-  Järjestimme 6. ja 20. helmikuuta Muodonmuutoksia ry: jäsenille kolmen tunnin mittaisen ”Valo, väri ja liike” -maalauskurssin. Kurssin opettajana toimi Tiina Poutanen. 6.2. teemana olivat valo. Esimerkkien avulla tutkailtiin miten eri tekniikoilla ja väreillä taiteilijat tuottavat maalauksiinsa valoja ja varjoja, valon ja varjon lämpötiloja, valoisuuden tunnistamista. Kurssilaiset maalasivat guassiväreillä itsenapatun valokuvan pohjalta. Kotitehtäväksi annettiin oman tunneväripaletin kokoaminen omista lempiväreistä. 20.2. kurssin aloitimme jälleen katsomalla esimerkkejä taidekentältä. Tutustuimme vastavärikontrasteihin sekä kylmiin ja lämpimiin väreihin. Kurssilaiset saivat tehtäväkseen maalata omasta väripaletista valitsemallaan värillä/väreillä teoksen, jossa tuli käyttää myös tuon värin/värien vastaväriä. Kurssin aikana maalattiin myös toinen teos joko lämpimiä tai kylmiä värejä käyttäen, jossa näkyisi liike.

-> Laadimme sisältötuotannon toimintasuunnitelman (liitteenä) 


3. Näyttelytilojen laajentaminen ja kunnostaminen
-> Teemme alustavan suunnitelman vanhan jyvämakasiinin näyttelytilan laajennusosasta

- Pyysimme hinta-arviota kolmelta arkkitehdiltä, joista valitsimme sahalahtelaisen arkkitehti Harri Metsälän. Hintapyynnön lisäksi valintaan vaikutti se, että rakennus on hänelle ennestään tuttu oltuaan mukana myös ”Jyvämakasiini näyttelykuntoon” -Leader hankkeessa vuonna 2016-2017. Hän piirsi liitteenä olevan ehdotuksen. Tulevassa kehityshankkeessa on tarkoitus neuvotella kunnan kanssa mahdollisista jatkotoimista. Laajennusosan valmistuminen voisi ajoittua esimerkiksi vuoteen 2023, mahdolliseen Tampere kulttuurikaupunkina -vuoteen. Toteutuessaan jyvämakasiinin laajennusosa palvelisi myös liikuntarajoitteisia kävijöitä.

-> ︎Testaamme Mikkolan Pytingin yläkerran käyttömahdollisuuksia näyttelytoimintaan.

-  Testausta varten tyhjensimme tilan ja maalautimme seinät valkoisiksi. Järjestimme tilassa kaksi näyttelyä: joulun alla yhdistyksen jäsentaiteilijoiden myyntinäyttelyn 28.11.2020 – 21.12.2020 sekä tämän jälkeen ONnellisten ihmisten näyttelyn ”Havaintokyky erottaa eläimet alemmista olennoista” -näyttelyn, joka oli esillä hankkeen loppuun asti (28.2.2021).

-  Tila osoittautui ripustuksen kannalta hyväksi. Luonnonvalo riittänee kesäaikaan. Talvikautta silmällä pitäen tilan valaistus pitäisi uusia (nyt tilassa vain katossa olevat väärän sävyiset loisteputket).